Hardanger Fiskeforedling AS (HAFI) er eit lakseslakteri som ligg i Strandebarm i Kvam herad, og vart etablert i 1986
av lokale oppdrettarar i Hardanger.
Oppdrettsselskapa Fylkesnes Fisk, Eidesvik Laks, Lingalaks og Tombre Fiskeanlegg har gått saman om å bygge ut anlegget
til tidlegare Espevær Laks og flyttar all produksjon til Hovlandsvegen 270, 5443 Bømlo i løpet av 2022
VR Hardanger Fiskeforedling, Langevåg

©Hardanger Fiskeforedling AS

Lingalaks Tombre Norway Royal Salmon ASA Fylkesnes Fisk Eidesvik Havfiske Trykk her for "LIVE" bilde frå byggeplassen (Nytt vindu)